گروه: اطلاعیه‌ها

لیست رشته محل ها و میزان تغییرات شهریه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

کد خبر: 580 تاریخ انتشار: 1395/6/27

لیست رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و میزان کاهش شهریه آن اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان لیست کلیه رشته محل ها که مشمول کاهش شهریه تا سقف 50 درصد و کمتر شده اند به شرح زیر اعلام شد. در این لیست بیشتر رشته محلهای مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تا 50 درصد کاهش شهریه داشتنه اند. البته تعداد کمی از رشته محل ها بدون تغییر مانده و یا افزایش شهریه داشته اند.قابل ذکر است که این لیست پیشنهادی است و بعد از بررسی و تصویب هیات امنای استان جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

 

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه

کاردانی ناپیوسته --- مازندران

ردیف               کدرشته                                   نام رشته                         پیشنهاد مرکز سنجش و پذیرش

1

20104

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

2

20423

تربیت معلم آموزش دینی و عربی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

3

20510

مردم شناسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

4

20624

تربیت معلم کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

5

21201

امور بانکی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

6

21202

امور گمرکی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

7

21207

مدیریت بازرگانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

8

21218

مدیریت صنعتی کاربردی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

9

21244

بیمه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

10

21285

علمی – کاربردی هتلداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

11

21304

امور دولتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

12

21306

امور مالی و مالیاتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

13

21397

هتلداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

14

21407

تربیت بدنی – مدیریت

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

15

21416

تربیت بدنی –معلمی تربیت بدنی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

16

21706

علمی – کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

17

21707

کتابداری و اطلاع رسانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

18

30116

تربیت معلم آموزش ریاضی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

19

30539

تربیت معلم آموزش علوم تجربی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

20

30801

آمار

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

21

40031

شیمی آزمایشگاهی –غذایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

22

40032

بهینه سازی مصرف انرژی –ساختمان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

23

40074

ارتباطات و فناوری اطلاعات (آی سی تی )

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

24

40075

برق الکترونیک و ابزار دقیق

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

25

40126

علمی کاربردی برق- الکترونیک و ابزار دقیق

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

26

40140

علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی )

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

27

40150

کاردان فنی برق-مخابرات

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

28

40219

معلم فنی صنایع شیمیایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

29

40250

علمی کاربردی شیمی آزمایشگاهی-غذایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

30

40266

کاردان فنی شیمی –عملیات پتروشیمی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

31

40322

کاردانی صنایع-ایمنی صنعتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

32

40325

علمی کاربردی بهینه سازی مصرف انرژی –ساختمان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

33

40434

کاردان فنی عمران-آب و فاضلاب

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

34

40437

کاردان فنی عمران –روسازی راه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

35

40438

کاردان فنی عمران-زیرسازی راه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

36

40439

کاردان فنی عمران-پل سازی و ابنیه فنی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

37

40449

علمی کاربردی عمران-سد و شبکه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

38

40450

کاردان فنی عمران –ساختمان های بتنی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

39

40460

کاردان فنی عمران-پیش ساخته ها

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

40

40462

تربیت دبیر فنی ساختمان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

41

40483

علمی – کاربردی کاردان فنی عمران-پیش ساخته ها

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

42

40501

اکتشاف معدن

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

43

40517

علمی کاربردی حفاری اکتشافی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

44

40520

علمی کاربردی اکتشاف معدن

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

45

40526

کاردان فنی معدن-استخراج معادن غیر ذغال سنگ

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

46

40527

کاردان فنی معدن-استخراج معادن ذغال سنگ

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

47

40542

حفاری اکتشافی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

48

40592

تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی –آزمایشگاه تشخیص پزشکی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

49

40631

کاردان فنی مکانیک-صنایع اتومبیل

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

50

40641

کاردان فنی مکانیک-تاسیسات تهویه و تبرید

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

51

40650

کاردان فنی مکانیک-تاسیسات بهداشتی و گازرسانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

52

40677

علمی کاربردی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی –آزمایشگاه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

53

40812

کاردان فنی نساجی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

54

50105

علمی کاربردی شیر و فرآورده های لبنی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

55

50109

علمی -کاربردی بهداشت فرآورده های دامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

56

50129

شیر و فرآورده های لبنی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

57

50130

بهداشت فرآورده های دامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

58

50213

کاردان فنی چرم و پوست

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

59

50315

تکنولوژی ماشین های کشاورزی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

60

50316

تکنولوژی آبیاری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

61

50403

تکنولوژی مواد غذایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

62

50496

تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

63

50498

مرتع

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

64

50499

حفاظت و حمایت منابع طبیعی جنگل

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

65

50518

تکنولوژی محیط زیست

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

66

50520

تکنولوژی چوب

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

67

50522

علمی- کاربردی حفاظت و حمایت منابع طبیعی جنگل

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

68

50524

علمی- کاربردی مرتع

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

69

50526

علمی- کاربردی بهداشت آبزیان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

70

50531

علمی کاربردی تکثیر و پرورش آبزیان آب شییرین

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

71

50543

بهداشت آبزیان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

72

50605

تکنولوژی تولیدات دامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

73

50606

تکنولوژی تولیدات گیاهی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

74

50613

تکنولوژی جنگلداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

75

50614

تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

76

60126

حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

77

60141

تربیت معلم آموزش هنرهای تجسمی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

78

60208

معماری سنتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

79

60210

علمی کاربردی شهرسازی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

80

60214

شهرسازی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

81

60309

هنرهای نمایشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

82

60313

هنرهای تجسمی –گرافیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

83

60317

هنرهای نمایشی –بازیگری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

84

60318

هنرهای نمایشی- ادبیات نمایشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

85

60319

هنرهای نمایشی –کارگردانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

86

70106

علمی کاربردی برق-قدرت

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

87

70111

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

88

70112

علمی کاربردی امور زراعی و باغی –تکنولوژی تولیدات باغی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

89

70120

علمی کاربردی صنایع پلاستیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

90

70121

علمی کاربردی سخت افزار کامپیوتر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

91

70126

علمی کاربردی راهنمای آموزشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

92

70130

برق - قدرت

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

93

70131

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

94

70132

امور زراعی و باغی –تکنولوژی تولیدات باغی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

95

70137

صنایع پلاستیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

96

70138

سخت افزار کامپیوتر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

97

70141

راهنمای آموزشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

98

70411

عمران –سد و شبکه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

99

41052

نرم افزار کامپیوتر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

100

40113

کاردان فنی برق –الکترونیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

101

50514

تکنولوژی شیلات

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

102

50405

کاردان فنی صنایع غذایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

103

70101

علمی کابردی نرم افزار کامپیوتر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

104

21406

تربیت بدنی –مربیگری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

105

40482

کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

106

20318

تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

107

60206

معماری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

108

20626

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

109

21301

حسابداری

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

110

10501

دامپزشکی

بدون تغییر نسبت به سال 94

111

21210

مدیریت دولتی

بدون تغییر نسبت به سال 94

 

 

 

 

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه

کارشناسی پیوسته—مازندران

 

1

20202

زبان و ادبیات عربی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

2

20203

مترجمی زبان عربی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

3

20394

زبان شناسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

4

20401

الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

5

20402

الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

6

20404

دبیری الهیات و معارف اسلامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

7

20410

فلسفه و حکمت اسلامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

8

20416

علوم و قرآنی – علوم و قرآن مجید

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

9

20429

علوم و قرآن حدیث

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

10

20431

علوم و قرآنی – تربیت معلم قرآن کریم

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

11

20508

علوم اجتماعی-دبیری علوم اجتماعی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

12

20530

روزنامه نگاری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

13

20615

مطالعات خانواده

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

14

20622

علوم تربیتی-آموزش و پروش ابتدایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

15

20817

روابط سیاسی در روابط دیپلماتیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

16

20922

علوم اقتصادی – اقتصاد نظری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

17

20923

علوم اقتصادی – اقتصاد کشاورزی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

18

20924

علوم اقتصادی – اقتصاد بازرگانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

19

21202

امور گمرکی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

20

21231

مدیریت گمرکی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

21

21233

مدیریت جهانگردی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

22

21261

مدیریت فرهنگی و هنری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

23

21472

علوم ورزشی – علوم زیستی ورزش

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

24

21501

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

25

21717

علم اطلاعات و دانش شناسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

26

30123

ریاضیات و کاربردها

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

27

30127

آمار و کاربردها

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

28

30216

فیزیک- اتمی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

29

30218

فیزیک- حالت جامد

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

30

30223

فیزیک- هسته ای

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

31

30226

فیزیک- هواشناسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

32

30231

فیزیک- مهندسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

33

30247

فیزیک- اتمی مولکولی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

34

30248

فیزیک- فیزیک ماده چگال

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

35

30249

فیزیک- فیزیک هسته ای

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

36

30315

شیمی گرایش فناوری و اطلاعات

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

37

30401

زمین شناسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

38

30415

زمین شناسی کاربردی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

39

30547

زیست شناسی-علوم گیاهی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

40

30550

زیست شناسی – زیست دریا

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

41

30551

زیست شناسی -  علوم جانوری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

42

30612

اقیانوس شناسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

43

30953

علوم مهندسی – ریاضی مهندسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

44

40033

مهندسی پلیمر – پلیمر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

45

40206

مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

46

40461

مهندسی ورزش

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

47

40510

مهندسی معدن

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

48

40740

مهندسی متالوژی و مواد- متالوژی صنعتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

49

40759

مهندسی مواد و متالوژی – مهندسی متالوژی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

50

40816

مهندسی نساجی_ مهندسی پوشاک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

51

40818

مهندسی نساجی_ شیمی نساجی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

52

40825

مهندسی نساجی_ الیاف

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

53

40826

مهندسی نساجی_ فناوری نساجی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

54

40827

مهندسی نساجی_ پوشاک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

55

40829

مهندسی نساجی_ مهندسی شیمی نساجی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

56

40830

مهندسی نساجی_ مهندسی فناوری نساجی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

57

41005

مهندسی کامپیوتر_ معماری سیستم های کامپیوتری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

58

41016

مهندسی رباتیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

59

41018

علوم کامپیوتر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

60

50244

مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

61

50339

مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

62

50395

مهندسی مکانیک بیوسیستم

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

63

50397

علوم و مهندسی آب

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

64

50398

علوم و مهندسی خاک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

65

50561

مهندسی منابع طبیعی – شیلات گرایش صید و بهربرداری آبزیان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

66

50563

مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

67

50564

مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

68

50565

مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آب خیزداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

69

50575

مهندسی منابع طبیعی – شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

70

50578

مهندسی منابع طبیعی – شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

71

60102

طراحی صنعتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

72

60129

طراحی پارچه و لباس – طراحی بافت و پارچه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

73

60147

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

74

60220

معماری داخلی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

75

60307

نمایش – ادبیات نمایش

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

76

60315

نمایش – صحنه آرایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

77

60321

ادبیات نمایشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

78

60223

نمایش – نمایش عروسکی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

79

30303

شیمی –کاربردی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

80

20101

زبان ادبیات فارسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

81

30302

شیمی – محض

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

82

21103

تاریخ

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

83

21473

علوم ورزشی – علوم انسانی ورزش

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

84

21518

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

85

50562

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

86

60116

ارتباط تصویری- ارتباط تصویری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

87

60119

باستان شناسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

88

60205

مهندسی شهرسازی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

89

21245

مدیریت مالی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

90

21413

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

91

21438

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

92

40201

مهندسی شیمی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

93

50102

مهندسی کشاورزی- علوم دامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

94

50340

مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

95

20629

علوم تربیتی – آموزش و پروش پیش دبستانی و دبستانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

96

20631

علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

97

50223

مهندسی فضای سبز

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

98

50246

مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

99

50559

مهندسی منابع طبیعی – شیلات

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

100

21201

مدیریت بیمه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

101

21211

مدیریت صنعتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

102

21439

علوم ورزشی گرایش علوم انسانی و ورزش

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

103

30501

زیست شناسی – عمومی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

104

50108

مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش دام

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

105

20311

زبان وادبیات انگلیسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

106

20632

علوم و تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

107

20526

علوم اجتماعی – پژوهشگری علوم اجتماعی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

108

60303

عکاسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

109

60314

نمایش- کارگردانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

110

20407

الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

111

20812

علوم سیاسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

112

50422

علوم و مهندسی صنایع غذایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

113

21402

تربیت بدنی و علوم ورزشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

114

20418

فقه و حقوق اسلامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

115

30561

زیست شناسی سلولی و مولکولی – زیست فناوری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

116

40310

مهندسی صنایع

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

117

50110

مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش طیور

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

118

60128

طراحی پارچه و لباس- طراحی لباس

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

119

60301

سینما – کارگردانی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

120

40119

مهندسی برق

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

121

41002

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

122

41116

مهندسی هوا و فضا –هوا و فضا

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

123

50560

مهندسی منابع طبیعی –شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

124

60305

نمایش – بازیگری

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

125

40479

مهندسی عمران – نقشه برداری

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

126

41023

مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

127

50347

مهندسی کشاورزی – گیاه پزشکی

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

128

30541

زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولی

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

129

40675

مهندسی مکانیک

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

130

40111

مهندسی پزشکی – بیو الکتریک

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

131

20315

مترجی زبان انگلیسی

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

132

21207

مدیریت بازرگانی

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

133

30522

زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

134

40297

مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفت

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

135

60202

مهندسی معماری

بدن تغییر نسبت به سال 94

136

21230

مدیریت امور بانکی

بدن تغییر نسبت به سال 94

137

21210

مدیریت دولتی

بدن تغییر نسبت به سال 94

138

21301

حسابداری

بدن تغییر نسبت به سال 94

139

40109

مهندسی پزشکی – بیو مکانیک

بدن تغییر نسبت به سال 94

140

30329

شیمی گرایش شیمی داروئی

بدن تغییر نسبت به سال 94

144

40401

مهندسی عمران

بدن تغییر نسبت به سال 94

142

40730

مهندسی پزشکی- مهندسی بیو متریال

بدن تغییر نسبت به سال 94

143

30540

زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی

15 درصد افزایش نسبت به سال 94

144

20706

روانشناسی

15 درصد افزایش نسبت به سال 94

145

30530

زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک

15 درصد افزایش نسبت به سال 94

146

20813

علوم قضایی

15 درصد افزایش نسبت به سال 94

147

20803

حقوق

15 درصد افزایش نسبت به سال 94

 

 

 

 

 

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه

کارشناسی نا پیوسته—مازندران

 

1

10543

بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

2

20104

تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

3

20422

آموزش دینی و عربی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

4

21314

تربیت دبیر فنی حسابداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

5

21717

علوم اطلاعات و دانش شناسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

6

30111

آموزش ریاضی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

7

30801

آمار

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

8

40139

مهندسی تکنولوژی مخابرات – سوئچ های شبکه ثابت

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

9

40146

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

10

40148

مهندسی تکنولوژی فنی رسانه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

11

40152

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی) - دیتا

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

12

40153

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

13

40154

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

14

40155

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

15

40175

مهندسی تکنولوژی برق مترو

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

16

40185

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

17

40323

ایمنی صنعتی و محیط کار

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

18

40474

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

19

40530

مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

20

40661

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

21

40665

مهندسی تکنولوژی بهربرداری نیروگاه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

22

41404

محیط زیست

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

23

50230

علمی کاربردی بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

24

50301

مهندسی آبیاری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

25

50330

تکثیر و پرورش آبزیان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

26

50401

مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

27

50402

مهندسی علوم و صنایع غذایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

28

50495

گوشت و فراوردهای گوشتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

29

50502

جنگلداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

30

50510

مرتع و آبخیز داری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

31

50527

علمی کاربردی-تکثیر و پرورش آبزیان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

32

50528

مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

33

50562

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

34

50565

مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

35

50573

علمی – کاربردی گوشت و فراوردهای گوشتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

36

60134

علمی کاربردی گرافیک – تصویر سازی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

37

60175

طراحی و تکنولوژی دوخت

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

38

60176

گرافیگ – تصویر سازی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

39

70111

علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان داروئی و معطر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

40

70145

تولید و بهره برداری از گیاهان داروئی و معطر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

41

40156

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (آی سی تی)

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

42

40137

مهندسی تکنولوژی کنترل – ابزار دقیق

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

43

30537

آموزش علوم تجربی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

44

50305

مهندسی تولیدات گیاهی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

45

41026

مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

46

40135

مهندسی تکنولوژی برق – شبکه های انتقال و توزیع

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

47

50303

مهندسی ماشینهای کشاورزی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

48

40147

مهندسی تکنولوژی کنترل – ساخت و تولید

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

49

40251

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

50

40660

مهندسی تکنولوژی کنترل ساخت و تولید– قالبسازی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

51

40662

مهندسی تکنولوژی جوشکاری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

52

40817

مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

53

60140

ارتباطات تصویری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

54

40659

مهندسی تکنولوژی کنترل ساخت و تولید– ماشین ابزار

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

55

40134

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

56

60131

علمی کاربردی ارتباط تصویری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

57

60135

علمی کابردی گرافیک – گرافیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

58

20312

آموزش زبان انگلیسی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

59

40734

مهندسی تکنولوژی متالوژی – ذوب فلزات

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

60

50564

مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

61

60132

علمی کابردی طراحی و تکنولوژی دوخت

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

62

40469

مهندسی تکنولوژِی نقشه برداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

63

50507

شیلات

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

64

60104

گرافیک – گرافیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

65

50552

مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کغذ – صنایع چوب

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

66

50307

مهندسی تولیدات دامی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

67

40657

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

68

41023

مهندسی تکنولوژِی فناوری اطلاعات رسانه

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

69

60206

معماری

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

70

40658

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

71

60209

علمی کاربردی معماری

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

72

21413

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

73

40143

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

74

70402

مهندسی اجرایی عمران

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

75

41013

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

76

21301

حسابداری

بدن تغییر نسبت به سال 94

77

20627

آموزش و پرورش ابتدایی

بدن تغییر نسبت به سال 94

78

21403

تربیت بدنی علوم ورزشی – مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

بدن تغییر نسبت به سال 94

79

21307

علمی کاربردی حسابداری

بدن تغییر نسبت به سال 94

80

21610

آموزش راهنمایی و مشاوره

بدن تغییر نسبت به سال 94

81

21207

مدیریت بازرگانی

15 درصد افزایش نسبت به سال 94

82

21210

مدیریت دولتی

15 درصد افزایش نسبت به سال 94

 

 

 

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه

کاردانی پیوسته --- مازندران

 

1

40115

الکترونیک –رادیو  و تلویزیون

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

2

40189

کاردان فنی تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

3

40190

کاردان فنی تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

4

40432

نقشه کشی عمومی –نقشه کشی و طراحی صنعتی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

5

40509

معدن –استخراج معدن

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

6

40623

تاسیسات –تبرید

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

7

40629

سخت و تولید قالبسازی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

8

40683

کاردانی فنی ربات

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

9

40684

کاردانی فنی ابزار دقیق

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

10

40689

کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

11

40712

متالورژی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

12

40713

صنایع فلزی – صنایع فلزی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

13

40719

متالورژی –ریخته گری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

14

40747

کاردانی فنی جوشکاری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

15

40750

کاردانی فنی ریخته گیری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

16

41028

کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

17

41029

کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

18

50611

امور زراعی و باغی –تکنولوژی تولیدات زراعی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

19

50619

امور دامی تکنولوژی پرورش طیور

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

20

50620

امور دامی –تکنولوژی پرورش دام

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

21

50621

امور زراعی و باغی –تکنولوژی تولیدات باغی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

22

60125

هنرهای تجسمی –نقاشی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

23

60225

کاردانی حرفه ای معماری داخلی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

24

60320

فیلمسازی عکاسی و فیلم برداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

25

60328

فیلمسازی –تدوین

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

26

40131

الکتروتکنیک –تاسیسات الکتریکی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

27

40217

صنایع شیمیایی-صنایع شیمیایی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

28

40737

صنایع فلزی-جوشکاری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

29

40811

صنایع نساجی –صنایع نساجی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

30

40116

الکترونیک-الکترونیک عمومی

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

31

40422

نقشه برداری

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

32

40630

ساخت و تولید –ماشین افزار

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

33

60103

گرافیک-گرافیک

50 درصد کاهش نسبت به سال 94

34

40628

تاسیسات –تهویه مطبوع

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

35

60316

فیلمسازی –کمک کارگردانی

30 درصد کاهش نسبت به سال 94

36

20523

مدیریت خانواده

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

37

40626

مکانیک خودرو-مکانیک خودرو

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

38

50513

صنایع چوب و کاغذ-سازه های چوبی

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

39

40687

کاردانی فنی مکانیک خودرو

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

40

21301

حسابداری

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

41

60127

طراحی و دوخت –طراحی و دوخت

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

42

40130

الکتروتکنیک-برق صنعتی

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

43

40428

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

10 درصد کاهش نسبت به سال 94

44

40433

نقشه کشی معماری –معماری

بدون تغییر نسبت به سال 94

45

41022

کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر

بدون تغییر نسبت به سال 94

46

40192

کاردان فنی برق صنعتی

بدون تغییر نسبت به سال 94

47

21307

علمی کاربردی حسابداری

بدون تغییر نسبت به سال 94

48

21408

تربیت بدنی

بدون تغییر نسبت به سال 94

49

21308

امور اداری

15 درصد افزایش نسبت به سال 94

 
برچسب‌ها : 50 درصد - استان مازندران - کاهش شهریه