/ آموزش / راهنمای تحصیلی / ترم بندی رشته ها / ترم‌بندي كارشناسي پيوسته

ترم‌بندي كارشناسي پيوسته

 

 

 

بهداشت عمومی   دانلود
پرستاری برای  ورودی 93 به بعد دانلود
پرستاری اجراء تا ورودی  92 دانلود
تربیت ورزشی - علوم انسانی ورزش   دانلود
تربیت ورزشی - علوم زیستی ورزش   دانلود
ترویج و آموزش کشاورزی   دانلود
روان شناسی  برای  ورودی 93 به بعد دانلود
روان شناسی بالینی اجراء تا ورودی  93 دانلود
روان شناسی عمومی اجراء تا ورودی  93 دانلود
زبان و ادبیات انگلیسی   دانلود
علوم قضایی   برای ماقبل بهمن93 دانلود
علوم قضایی   برای بهمن 93 به بعد دانلود
علوم آزمایشگاهی   دانلود
فقه و حقوق اسلامی    دانلود
فیزیک - اتمی   دانلود
فیزیک - حالت جامد   دانلود
فیزیک - هسته ای    دانلود
فیزیک - هواشناسی   دانلود
مامایی برای  ورودی 92 به بعد  دانلود
مامایی 92 اجراء تا ورودی دانلود
مامایی برای ورودی 95 و به بعد دانلود
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   دانلود
مهندسی  معماری    دانلود
مهندسی برق - الکترونیک  قابل اجراء تا ورودی 91 دانلود
مهندسی برق - قدرت  قابل اجراء تا ورودی 91 دانلود
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار قابل اجراء تا ورودی 93 دانلود
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات برای  ورودی 93 به بعد دانلود
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات برای ورودی  قبل از 93 دانلود
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار برای  ورودی 93 به بعد دانلود
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار قابل اجراء تا ورودی 93 دانلود
مهندسی مکانیک  برای  ورودی 90 به بعد دانلود
     
     

 


میزان بازدید: 13497   امتیاز این صفحه: 3

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 143    ديروز: 2763    اين ماه: 9878    تاکنون : 2498793