اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان


1398/03/18

🔰اطلاعیه ثبت نام دوره تابستان 98-97🔰

💠زمان انتخاب واحد: 98/04/08 الی 98/04/13
💠شروع کلاسها: 98/04/15
 
💠پایان کلاسها: 98/05/24
 
 
💠شروع امتحانات: 98/05/26
 
♻️روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

اشتراک گذاری