برگزاری مسابقات والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران


1398/07/29

مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به میزبانی واحد ساری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی واحد ساری  ، مسابقات والیبال دانشجویان پسر با شرکت شش تیم از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی ساری ، بابل ، آمل ، چالوس ، نور و تنکابن درسالن ورزشی مرحوم دکتر داودی واحد ساری به صورت دوره ای آغاز شد .

نتایج روز اول مسابقات :

واحد آمل 2 - واحد نور 1

واحد ساری 2- واحد بابل 1

واحد تنکابن 2- واحد چالوس 1

 این مسابقات در نوبت عصر از ساعت 15:30 ادامه خواهد داشت .

واحد بابل 2 - واحد چالوس  0

واحد ساری 1- واحد آمل 2

واحد تنکابن 2- واحد بابل 0

صبح روز دوم : 

واحد آمل 2- واحد تنکابن 0

واحد ساری 2 - واحد چالوس 0

واحد نور 0 - واحد بابل 2

اشتراک گذاری