دکتر دهقانی فیروزآبادی در دانشگاه آزاد ساری: آمایش منطقه‌ای مبنای راه اندازی سرای نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی است


1398/09/06

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سرای های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی براساس دو برنامه آمایش منطقه ای و توانمندی هر استان راه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد ساری، نخستین همایش فناوری و نوآوری با محوریت تبیین سیاست های معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه در واحد ساری برگزارشد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی در این همایش با بیان اینکه در دنیای فناوری هر سیستمی برای پاسخگویی به نیازی ایجاد می شود، گفت: تمامی سیستم های اجتماعی، فناورانه و تکنولوژی دنیا در صورت پاسخگویی به نیاز جامعه ماندگار هستند، بنابراین دانشگاه هم برای ماندگاری باید پاسخگوی نیاز جامعه باشد و بر این اساس دانشگاه آزاد اسلامی برای آموزش نیروی انسانی و برطرف کردن نیازهای جامعه تأسیس و راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه هدف نسل دوم دانشگاه ها در کشور، تربیت پژوهشگر و محقق بود، اظهار داشت: امروز جامعه به افرادی که فقط سواد دانشگاهی داشته باشند، نیاز ندارد؛ بلکه به افرادی که در امر پژوهش و تحقیقات فعال هستند، اهمیت می دهد. پیشرفت فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تأسیس تا به حال این نکته را تایید می کند که با تأسیس آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی باید از دانشگاه نسل اول و دوم که آموزش محور بودند به سمت دانشگاه نسل سوم حرکت کرد.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: افق این دانشگاه در رسیدن به دانشگاه نسل سوم، برنامه ریزی های کلان و شکل گیری سرای نوآوری تخصصی که به صورت یک پارچه در مراکز استان مدیریت می شوند، است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: در دانشگاه نسل سوم سرای نوآوری براساس نیاز هر استان و با توجه به پتانسیل اقتصادی موجود شهرستان ها راه اندازی می شود و توسط صندوق ستارگان که در حال راه اندازی است، از پژوهشگران، تولید کنندگان و طرح هایی که مشکلی از جامعه منطقه حل کنند، حمایت صورت می گیرد.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری تأکید کرد: مبنای سرای نوآوری، آمایش سرزمینی است. سرای های نوآوری بر اساس دو برنامه آمایش منطقه ای و توانمندی هر استان و ارائه پروپوزال مناسب با جغرافیای اقلیمی و اقتصادی آن استان راه ‌اندازی می شود.

اشتراک گذاری