گزارش تصویری از برگزاری جلسه دبیران هم اندیشی واحد های استان مازندران با حضور نماینده نهاد رهبری در دانشگاه آزاد و دکتر کرمانیان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران


1398/10/22

گزارش تصویری از برگزاری جلسه دبیران هم اندیشی واحد های استان مازندران با حضور نماینده نهاد رهبری در دانشگاه آزاد و دکتر کرمانیان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

اشتراک گذاری