گزارش تصویری از نشست صمیمی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در خصوص عملکرد شورای نگهبان


1398/11/20

گزارش تصویری از نشست صمیمی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در خصوص عملکرد شورای نگهبان

      

اشتراک گذاری