اطلاعیه آموزشی برگزاری کلاس های غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی


1398/12/12

اطلاعیه آموزشی برگزاری کلاس های غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی

قابل توجه اساتید ودانشجویان محترم ، نظر به وقفه پیش آمده در برگزاری کلاس های آموزشی در ترم جدید بر اساس آخرین تصمیم سازمان مرکزی کلیه کلاس های غیر حضوری می بایستی ازطریق واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گیرد . فلذا جهت دریافت فایل های آموزشی به آدرس ذیل مراجعه فرمایید .
 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

اشتراک گذاری