اطلاعیه شماره 2 آموزشی


1398/12/19

اطلاعیه شماره 2 آموزشی

قابل توجه اساتید و دانشجویان،
با سلام.
 
دانشجویان جهت دسترسی به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://lms02.iauec.ac.ir مراجعه نمائید.
نام کاربری و کلمۀ عبور یکی از سه مورد زیر است:
1 - نام کاربری : شمارۀ دانشجویی / رمز: کد ملی
2 - نام کاربری : کد ملی / رمز : کد ملی
3 - نام کاربری : کد ملی / رمز شماره موبایل
 
 
همچنین اساتید جهت دسترسی  به سامانه آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس http://lms02.iauec.ac.ir مراجعه نمائید.
نام کاربری و کلمۀ عبور یکی از دو مورد زیر است:
1 - نام کاربری : کد ملی / رمز : کد ملی
2 - نام کاربری : کد ملی / رمز : شماره موبایل
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس  http://www.iaumazandaran.ir/26364 رجوع نمائید.
 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (http://www.iaumazandaran.ir/26364)
راهنمای استفاده از سامانۀ آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی
دانشجویان و اساتید گرامی ! در این صفحه با روش استفاده از سامانۀ آموزش مجازی دانشگاه و همچنین سایر اطلاعات مرتبط با این موضوع آشنا می شوید

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد ساری 

اشتراک گذاری