قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی


1398/12/20

شماره های پشتیبانی برگزاری کلاسهای غیر حضوری دانشگاه در بستر فضای مجازی واحد ساری

نظر به آغاز برگزاری کلاسهای غیر حضوری دانشگاه در بستر فضای مجازی در صورت نیاز به راهنمائی و یا مواجه شدن با هر گونه ابهام ابتدا به صفحۀ راهنمای آموزش مجازی در آدرس   http://www.iaumazandaran.ir/26364 مراجعه نمائید. در صورتیکه موفق به حل مسئله نشدید می توانید با یکی از شماره های پشتیبانی ذیل تماس حاصل نمائید.
 
 


01134445124

01134445123

01134445119

01134445122
 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
واحد ساری
 
@iaumazand 
@iausari

اشتراک گذاری