گزارش تصویری از نشست صمیمی نماینده ولی فقیه و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با دکتر کرمانیان و اعضای محترم هیات رییسه


1399/03/03

گزارش تصویری از نشست صمیمی نماینده ولی فقیه و عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با دکتر کرمانیان و اعضای محترم هیات رییسه

اشتراک گذاری