ساعت کاری دانشگاه


1399/03/07

کلیه فعالیت های واحدهای استان از روز شنبه تا روز چهارشنبه هرهفته از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۵ می باشد.

به گزارش روابط عمومی استان براساس مصوبه هیات رییسه دانشگاه آزاداسلامی مازندران  
به اطلاع كاركنان و اساتید محترم می رساند. کلیه فعالیت های واحدهای استان به منظور تداوم خدمات دانشگاهی به مراجعین محترم، شامل بخش های؛ اداری و مالی، عمرانی، پژوهشی و آموزشی از روز شنبه تا روز چهارشنبه هرهفته از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۵ می باشد. 
لازم به ذکر است این مصوبه از روز سه شنبه ۶ خرداد۹۹ اجرا شد.
 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران 

اشتراک گذاری