ثبت نمره در وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری فعال گردید + راهنمای ثبت نمره


1399/04/03

به گزارش روابط عمومی به نقل از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری امکان ثبت نمره در سامانه برای اساتید محترم فعال گردید.

به گزارش روابط عمومی به نقل از فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری امکان ثبت نمره در سامانه برای اساتید محترم فعال گردید.

جهت آشنایی با شیوه ثبت نمرات می توانید به راهنمای ثبت نمره مراجعه نمائید.
دانلود راهنمای ثبت نمره 

اشتراک گذاری