تاریخ و راهنمای برگزاری امتحان غیرحضوری برخی از دروس دانشگاه


1399/04/14

تاریخ و راهنمای برگزاری امتحانات سمینار، آشنایی با قرآن و روان خوانی قرآن کریم، اندیشه ها، وصایای حضرت امام(ره)، روش تحقیق، کارآموزی و کارورزی اعلام گردید.
اشتراک گذاری