از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ الی ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ حضور کارکنان و اساتید در دانشگاه بصورت شیفت بندی(حضوری و دورکاری) می‌باشد.


1399/04/27

با توجه به شیوع ویروس کرونا دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ الی ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ حضور کارکنان و اساتید در دانشگاه بصورت شیفت بندی(حضوری و دورکاری) می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی استان، به اطلاع کارکنان و اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی مازندران می‌رساند، با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز در استان مازندران و تاکید استانداری و ستاد مقابله با ویروس کرونای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران جهت شیفت بندی برای حضور کارکنان و اساتید، براساس مصوبه شورای دانشگاه آزاداسلامی استان، از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ الی ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ حضور کارکنان و اساتید در دانشگاه بصورت شیفت بندی(حضوری و دورکاری) می‌باشد.
در این اطلاعیه آمده است از ده روز کاری پنج روز حضور کارکنان اجباری وپنج روز بصورت شیفت بندی ویا دورکاری طبق نظر روسای واحدها و در مرکز استان براساس نظر معاونت ها و دانشکده ها برنامه ریزی خواهد شد.
همچنین درادامه این اطلاعیه آمده است حضور مدیران گروه واساتید براساس برنامه ریزی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی استان در واحد ساری و روسای واحد ها در واحدهای تابعه خواهدبود.
 لازم به ذکر است، طبق این مصوبه، طی این دو هفته، در روزهای غیر حضوری نیز، کارکنان و مدیران گروه های آموزشی برای انجام دورکاری می‌بایستی آماده خدمت رسانی به دانشجویان باشند.
 
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران 
 

اشتراک گذاری