گزارش تصویری از نشست سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و معاونین با مدیر کل آموزش وپرورش استان مازندران با رسانه ها ومطبوعات در مورد تفاهم نامه همکاری


1399/05/06

گزارش تصویری از نشست سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و معاونین با مدیر کل آموزش وپرورش استان مازندران و مسئولین با رسانه ها ومطبوعات در مورد تفاهم نامه همکاری

اشتراک گذاری