راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار مخصوص دانشجویان و اساتید


1399/06/25

راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار مخصوص دانشجویان و اساتید

دانشجویان گرامی و اساتید محترم جهت دیدن فیلم آموزشی راهنمای استفاده از سامانه آموزشیار برروی لینک زیر کلیک نمایید.
 


مشاهده فیلم های آموزشی سامانه آموزشیار (دانشجویان+اساتید)
 


نحوه ورود به سامانه آموزشیار ویژه دانشجویان

 

آدرس سامانه آموزشیار ویژه دانشجویان در لینک سامانه آموزشیار

 

 

نحوه ورود به سامانه آموزشیار ویژه اساتید
 

آدرس سامانه آموزشیار ویژه اساتید در لینک سامانه آموزشیار


 


 


آدرس سامانه آموزشیار ویژه دانشجویان در لینک سامانه آموزشیار


آدرس سامانه آموزشیار ویژه اساتید در لینک سامانه آموزشیار


 

اشتراک گذاری