برگزاری مسابقات درون واحدی دارت کارکنان واعضای هیات علمی


1399/07/22

برگزاری مسابقات درون واحدی دارت کارکنان واعضای هیات علمی به مناسبت هفته تربیت بدنی در تاریخ 99/7/27 ( ویژه برادران ) ، 99/7/28 ( ویژه خواهران )

به گزارش روابط عمومی واحد ساری ، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در نظر دارد به مناسبت هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقات درون واحدی دارت کارکنان واعضای هیات علمی رادر تاریخ99/7/27 (ویژه برادران ) و 99/7/28 ( ویژه خواهران برگزارنماید . جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر تربیت بدنی واقع در سالن ورزشی  مرحوم دکتر داود داودی تماس حاصل فرمایید 
 
 مدیر امور ورزشی دانشگاه 

اشتراک گذاری