قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی سال 1399


1399/07/27

جهت تکمیل مراحل ثبت نام و بارگذاری مدارک لطفا بر اساس حرف اول نام خانوادگی و طبق جدول ذیل به سامانۀ آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه نمائید.

 
 
اطلاعیه آموزشی شماره یک 
 
قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی سال 1399
 
جهت  تکمیل مراحل ثبت نام و بارگذاری مدارک لطفا بر اساس حرف اول نام خانوادگی و طبق جدول ذیل به سامانۀ آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir  مراجعه نمائید.


 
 
 
روابط عمومی دانشگا آزاد اسلامی واحد ساری
 
@iaumazand
@iausari
 

اشتراک گذاری