امکان ثبت‌نام همزمان در دو رشته غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی


1399/08/14

دانشجویان بر اساس شرایط بخشنامه تحصیل همزمان دو رشته تحصیلی غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند پس از درخواست نسبت به ثبت‌نام در رشته دوم اقدام کنند.

پیرو بخشنامه دکتر طهرانچی مبنی بر امکان تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی غیرپزشکی در دانشگاه آزاد، شرایط ثبت‌نام دانشجویان در دورشته در سامانه آموزشیار فراهم و راهنمای پذیرش به واحدهای دانشگاهی ابلاغ شد.
دانشجویان بر اساس شرایط بخشنامه تحصیل همزمان دو رشته تحصیلی غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند پس از درخواست نسبت به ثبت‌نام در رشته دوم اقدام کنند.
پذیرفته‌شدگان بدون آزمون حسب درخواست قبلی خود در سایت مرکز سنجش و یا در صورت عدم درخواست قبلی با ارائه درخواست به واحد مربوطه می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در رشته دوم اقدام کنند.

اشتراک گذاری