تشکیل کارگاه آموزشی بالینی توسط معاونت علوم پزشکی واحد ساری


1394/10/10

کارگاه آموزشی بالینی توسط معاونت علوم پزشکی واحد ساری در بیمارستان ولی عصر(عج) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، دکتر قهرمان محمودی با اشاره به اهمیت آموزشهای کوتاه مدت و تخصصی از برگزاری کارگاه آموزش بالینی خبر داد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز استان مازندران گفت: این کارگاه در بیمارستان ولی عصر(عج)  قائمشهر با حضور حدود 50 پزشک برگزار شد.

وی گفت: این کارگاه با حضور دکتر محمد حسین زاده از معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار و مباحثی در حوزه روشهای آموزش بالینی ، شناسایی مدرس بالینی خوب ، مدلهای مختلف تدریس بالینی ، ریز مهارتهای پایه تدریس و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

محمودی با اشاره به اهمیت و حساسیت آموزش در رشته های پزشکی گفت: با همکاری معاونت آموزش و درمان مجموعه بیمارستان پزشکان با تخصصهای مختلف در این کارگاه حضور داشتند.

 

.

.

 

اشتراک گذاری