بیست ودومین دوره ازدواج دانشجویی


1397/09/07

دانشگاه ازاد اسلامی برگزار می کند بیست ودومین دوره ازدواج دانشجویی


تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام 96/07/01 تا 97/09/01  جهت ثبت نام به سایت www.ezdevaj.org مراجعه گردد
دانشجویان حداکثرتا یک هفته پس از ثبت نام اینترنتی ، مدارک لازم را جهت تأییدبه امور فرهنگی ( کانون قرآن وعترت ) مستقر در دانشکده علوم پزشکی طبقه سوم ارائه نمایند
معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

اشتراک گذاری