معاونت فرهنگی ودانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار کرد.


1397/09/13

مسابقه دوستانه فوتسال بین تیم های فوتسال کارکنان واساتید واحد ساری و واحد قائمشهر

گزارش تصویری در ادامه

اشتراک گذاری