اولين جلسه دفاع پايان نامه دوره دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی در واحد ساری برگزار شد .


1397/10/08

 
 . اولین جلسه دفاع پايان نامه دوره دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی  با عنوان « شبیه سازی عددی فرآیند انتقال حرارت در اتصال الکتروفیوژن» توسط دانشجو عارف رجبی با حضور جمعی از مسئولین، استادان و دانشجویان برگزار گردید
 این جلسه راس ساعت 11روز شنبه مورخ 1397/10/08با حضور  دکترجواد علی نژاد به عنوان استاد راهنما، دکتر داوود دومیری به عنوان استاد مشاور وآقایان دکتر حسینی ، دکتر نیما فر به عنوان استاد داورخارجی و دکتر خاکی ، دکتر مداح به عنوان داور داخلی و دکتر رستمیان نماینده تحصیلات تکمیلی ( ناظر) در دانشکده فنی و مهندسی واحد ساری شروع شد و دانشجوی مذکور توانست با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کند و نام خود را به عنوان اولین دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی دراین رشته ثبت نماید.

اشتراک گذاری