اولين جلسه دفاع پايان نامه دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی در واحد ساری برگزار شد .


1397/10/12

اولين جلسه دفاع پايان نامه دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی با عنوان « تدوین الگوی تمکین مالیاتی بارویکرد اقتصاد مقاومتی » در واحد ساری برگزار شد .

اولین جلسه دفاع پايان نامه دوره دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی با عنوان « تدوین الگوی تمکین مالیاتی بارویکرد اقتصاد مقاومتی » توسط دانشجو سید یاسر ابراهیمیان جلوداربا حضور جمعی از مسئولین، استادان و دانشجویان برگزار گردید
 این جلسه راس ساعت 15روزسه شنبه مورخ1397/10/11با حضور  دکترمسعود احمدی به عنوان استاد راهنما، دکتر نیلوفرایمان خان به عنوان استاد مشاور وآقایان دکتر علی نبوی چاشمی از واحدبابل، دکتر سید محمد باقری ازپیام نور بابل به عنوان استاد داورخارجی و دکتررحمان غفاری به عنوان داور داخلی و دکتر محمدرضا اقبال نماینده تحصیلات تکمیلی ودکتر مجید فتاحی استاد ناظر در دانشکده علوم انسانی واحد ساری برگزار شد و دانشجوی مذکور توانست با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کند و نام خود را به عنوان اولین دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی دراین رشته ثبت نماید.

اشتراک گذاری