برگزاری یک دوره پنل تخصصی در ساختمان پردیس پزشکی واحد ساری


1397/10/18

برگزاری یک دوره پنل تخصصی در ساختمان پردیس پزشکی واحد ساری

به گزارش روابط عمومی واحد ساری ، صبح امروز پنل تخصصی نحوه برخورد با داروهای ضد پلاکت وآنتی کواکولان در بیماران جراحی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی با حضور اساتید مجرب آقایلن دکتر علی تقوی ، دکتر مصطفی عشریه ، دکتر احسان بقایی ، دکتر سیروس اردلانی ، دکتر محسن فقیهی نیا و دکتر سید رضا مدرس برای دانشجویان پزشکی درساختمان پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار شد .

اشتراک گذاری