زمانبندی ثبت نام دوره تابستان 98-97
مجموعه
آموزشی
💠 زمان انتخاب واحد: 98/04/08 الی 98/04/13


💠شروع کلاسها: 98/04/15

 
💠پایان کلاسها: 98/05/24
 
 
💠شروع امتحانات: 98/05/26
از تاریخ
1398/03/31
تا تاریخ
1398/06/10
از ساعت
تا ساعت