هیات اجرایی جذب اساتید

هیات اجرایی جذب اساتید

 

 

معرفي مسئولين هيات اجرايي جذب اساتيد استان مازندران

۱- دكتر حسین منصوریان رئيس هيات اجرايي

۲ - دكتر محسن ربانی دبير هيات اجرايي

۳ - مهندس مهرداد محمدي رئيس دبيرخانه

 

هیأت اجرایی استان مازندران از سال ۸۷ در راستای اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و بخشنامه ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران تشکیل شد.

 

وظایف:

 ا- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی واحدها
۲- انجام فراخوان عمومی برای جذب هیأت علمی و بورسیه ها
۳- تشکیل کارگروه های توان علمی و عمومی و انجام مصاحبه و فرآیند جذب

 

ترکیب اعضاء:

رئیس بزرگترین واحد دانشگاهی رئیس هیأت اجرایی جذب
معاون آموزشی واحد دانشگاهی دبیر هیأت اجرایی جذب
رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی استان
دو نفر عضو هیأت علمی استادیاری به بالا به انتخاب رئیس هیأت

 

کمیته منتخب:

با تشکیل هیأت اجرایی جذب اساتید در مازندران کمیته منتخب در سال ۸۹ تشکیل شد. و تاکنون جلساتی در هیأت جذب استان تشکیل گردید.

 

وظایف:

۱- بررسی درخواست تبدیل وضعیت استخدامی هیأت علمی واحدها از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
۲- بررسی درخواست ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی واحدها از مرتبه مربی به استادیاری و از استادیاری به دانشیاری
۳- بررسی درخواست ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی واحدها

 


دبیرخانه هیأت اجرایی:

پس از تشکیل هیأت اجرایی در استان دبیرخانه هیأت به منظور اجرای تصمیمات هیأت و انجام امور اجرایی تشکیل شده است.

 

وظایف:

کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل:
۱- اعلام فراخوان عمومی جذب
۲- تشکیل کارگروه های توان علمی
۳- تشکیل کارگروه صلاحیت عمومی
۴- بررسي پرونده‌هاي ارتقاء مرتبه علمي، تبديل وضعيت و ترفيع سالانه

 


فرآیند جذب:

۱-جذب هیأت علمی پیمانی و راتبه:

اعلام فراخوان عمومی: بر اساس بخشنامه شماره ۳۵/۱۷۰۱۱۷ مورخ ۸۹/۵/۷ دبیرخانه هیأت اجرایی و بر اساس اعلام نیاز واحدهای استان نسبت به انتشار فراخوان در فواصل زمانی زیر:
الف) بیست فروردین تا دهم اردیبهشت
ب) بیست تیر تا دهم مرداد
ج) بیست مهر تا دهم آبان
د) بیست دی تا دهم بهمن
مرحله فراخوان ۲۰ روز، متقاضی ۷ روز تحویل مدارک به واحد،
واحد دانشگاهی ۷ روز تحویل مدارک به دبیرخانه هیأت اجرایی
دبیرخانه هیأت اجرایی ۴۵ روز بررسی پرونده تشکیل کارگروه صلاحیت علمی و عمومی و اخذ تأیید رئیس منطقه و ارسال پرونده به اداره کل استخدام سازمان مرکزی
ارسال پرونده:
ارسال پرونده بر اساس چیدمان جدید و زمانبدی مشخص شده از سوی واحدها
ارسال الکترونیکی پرونده از طریق سامانه جذب
بررسی پرونده در واحد:
 

موارد رد پرونده از سوی واحدها:
تبصره(۱) ماده(۵) بخشنامه شماره ۳۵/۱۷۰۱۱۷ مورخ ۸۹/۵/۷
الف) عدم رعایت شرایط سنی(حسب بخشنامه شماره ۳۰/۱۲۰۲۶۳ مورخ ۸۶/۵/۲)
ب) عدم رعایت معدل کارشناسی و ارشد (حسب بخشنامه شماره ۳۰/۱۲۰۲۶۳ مورخ ۸۶/۵/۲)
ج) مغایرت رشته در مقاطع تحصیلی(دو مقطع آخر تحصیلی)
و) دارا بودن مدارک تحصیلی غیرحضوری- نیمه حضوری، فراگیر، مجازی در آخرین مقطع تحصیلی متقاضی
در غیر این صورت کلیه پرونده ها باید به دبیرخانه جذب ارسال شود.
تبصره(۲) در صورتیکه در هر مرحله از روند استخدامی.............................
۲- مدارک متقاضیان استخدام نیمه وقت- بازنشته و مدرسان گروه معارف به دبیرخانه منطقه ارسال شود.

۳- جذب متخصص طرح سربازی
پرونده جذب متخصص (طرح خدمت سربازی) از طریق دبیرخانه هیأت اجرایی به معاونت پژوهشی اداره کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال می شود.

۴- جذب حق التدریس
 پرونده کلیه متقاضیان حق التدریس بر اساس چیدمان مشخص شده جهت مصاحبه علمی به دبیرخانه جذب ارسال شود.

 

 

مدارک مورد نیاز برای مدرسین حق التدریس واحدهای دانشگاهی

۱-تکمیل فرم تقاضا نامه مدرسین حق التدریس واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
۲-فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه یک نسخه
۳-فتوکپی کارت ملی یک نسخه
۴-فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت (برای آقایان )یک نسخه
۵-چهار قطعه عکس ۴×۳ جدید (رنگی تمام رخ)
۶-کپی تصویر مدرک لیسانس به بالا به همراه ریزنمرات
۷-کلیه مدارک ممهور به مهر کارگزینی واحد و مهر کپی برابر اصل با تائید معاون آموزشی واحد
۸-کلیه سوابق تدریس و پژوهش
۹-درخواست کتبی رئیس واحد به رئیس هیأت اجرایی جذب اساتید استان مازندران

 


كميته منتخب
کمیته منتخب هیأت اجرایی هر استان متشکل از ۷ نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت استادیار به بالا با ترکیب یک نفر بعنوان دبیر کمیته و شش عضو می باشند که به پیشنهاد هیأت اجرایی جذب استان و تأیید دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه منصوب می شوند.
این کمیته هر ماه دو جلسه دارد.

 

وظایف:
 بررسی و تصمیم گیری در رابطه با پرونده های ارتقاء مرتبه علمی تبدیل وضعیت و ترفیع سالانه اعضاي هيأت‌هاي واحدها.
 

ارتقاء مرتبه علمی:

مرتبه علمی مربی به استادیاری بر اساس آیین نامه جدید ارتقاء بخشنامه شماره ۳۵۵۳۹۱/ ۳۵ مورخ ۸۷/۱۰/۲۲


مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری بر اساس آیین نامه جدید ارتقاء بخشنامه شماره ۳۵۵۳۹۱/ ۳۵ مورخ ۸۷/۱۰/۲۲
مدارک مورد نیاز
ترفیع سالانه:

 

ترفیع سالانه هر یک از اعضای هیأت علمی واحدها بنابه درخواست رئیس واحد و کسب امتیازات لازم و تأیید معاون آموزشی و پژوهشی به هیأت اجرایی ارسال می شود و پس از تصویب در کمیته منتخب برای صدور حکم به واحد ارسال می شود.

 

مدارک لازم:
آخرین حکم کارگزینی
فرم مربوط به ترفيع