مدیرکل پژوهش

مدیرکل پژوهش

عکس دکتر رضا عرب

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: رضا عرب

مرتبه علمی: استادیار، دکتری ریاضی محض؛ گرایش آنالیز - نظریه نقطه ثابت

آدرس پستی: mathreza.arab@iausari.ac.ir

mathreza.arab@yahoo.com

 

سوابق آموزشي و اجرايي:

- عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی به مدت دو سال

- مدیر گروه کارشناسی ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال های 89 تا 92

- عضو کارگروه توان علمی ریاضی هیأت علمی جذب اساتید استان مازندران در سال های 90 تا 91

- مدیرگروه کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 93 تا 94

- معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تا سال 94

- مدیرکل پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تا کنون

 

 سوابق تدریس:

ریاضی عمومی - ریاضی کاربردی - ریاضی 1 و 2 و 3 - معادلات دیفرانسیل - نظریه اعداد - جبر 1 - جبر خطی - مبانی هندسه - آنالیز ریاضی 1 و 2 - مبانی ریاضی - آموزش ریاضی - توپولوژی عمومی - توابع مختلط - نظریه مجموعه ها - ریاضی مهندسی - آنالیز حقیقی - توپولوژی - آنالیز تابعی - آنالیز تابعی کاربردی - آنالیز غیر خطی و کاربردهای آن - تحلیل آماری - آمار استنباطی پیشرفته - ریاضی مهندسی پیشرفته

 

سوابق تحقیقاتی و پژوهشي:

1-تالیف کتاب دانشگاهی

-ریاضی عمومی یک

-ریاضی عمومی دو

-روش های انتگرال گیری

2-طرح های پژوهشی

- دستیابی به خواص کاربردی ملکول های شیمیایی ونانو مواد (بخصوص فنیلینک نانو چنبره ها و دونوع از نانو ستاره ها)

- کاربرد قضیه نقطه ثابت برای بررسی وجود جواب معادله انتگرالی غیر خطی و حل عددی آن با استفاده از تقریب سینک

- حل سیستم های نامتناهی معادلات انتگرالی به وسیله اندازه نافشردگی روی فضاهای موضعاً محدب

-بررسی وجود جواب برای معادلات و دستگاه معادلات انتگرالی روی فضاهای تابعی با استفاده نقطه ثابت و نقطه ثابت مشترک

- ساختار اندازه نا فشردگی در فضاهای باناخ و فرچه و کاربرد آن در حل  معادلات  دیفرانسیل و انتگرالی

3-سخنرانی علمی

- قضایای نقطه ثابت در فضاهای متریک مرتب دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری اردیبهشت 93

- حل سیستم های نامتناهی معادلات انتگرالی به وسیله اندازه نافشردگی روی فضاهای موضعاًمحدبدانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری آذر93

- یک تعمیم انقباض ضعیف در فضای ب-متریک و کاربرد آن درمعادلات انتگرال دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری اردیبهشت 94

- Some results in generalized Darbo fixed point theorem and its applications(June 2015- IstanbulTurkey)

4-مقالات ISI

-Some generalizations of Darbo fixed point theorem and its application, Miskolc Mathematical Notes(In press).

-Application of measure of non-compactness for the system of functional integral equations, Filomat(In press).

-Existence of solutions for systems of equations involving condensing operators in Banach spaces and application, Joint with R.Allahyari and A.S. Haghighi,Iranian Journal of Science and Technology(In press).

-Some fixed point theorems in generalized Darbo fixed point theorem and the existence of solutions for system of integral equations, J. Korean Math. Soc. 2015, Vol. 52, No. 1, 125—139.

-The existence of fixed points via the measure of non-compactness and its application to functional integral equations, Mediterr. J. Math. DOI 10.1007/s00009-014-0506-ycSpringer Basel 2015.

-Fixed points of admissible almost contractive type mappings on b-metric spaces with an application to quadratic integral equations, Joint with R.Allahyari and A.S. Haghighi,Journal of Inequalities and Applications(2015) 2015:32,Doi:10.1186/s13660-015-0549-z.

-Construction of a measure of non-compactness on BC(Ω) and its application to Volterra integral equations, Joint with R.Allahyari and A.S. Haghighi ,Mediterr. J. Math. DOI: 10.1007/s00009-015-0547-x, 06 March 2015.

-THE ON SOLUTION OF A NONLINEAR INTEGRAL EQUATION WITH DEVIATING ARGUMENT BASED THE ON FIXED POINT TECHNIQUE,Joint withM. Rabbaniand R. Mollapourasl,Applied and Computational Mathematics ,2015, Vol 14(1), 38-49.

-Existence of solutions for some classes of integro-differential equations via measure of non-compactness, Joint with R.Allahyari and A.S. Haghighi,Electron. J. Qual. Theory Differ. Equ.2015, No. 41, 1-18.

-Existence of solutions of infinite systems of integral equations in two variables via measure of non-compactness,Joint with R.Allahyari and A.S. Haghighi, Applied Mathematics and Computation 246 (2014) 283–291.

- A generalization on weak contractions in‎‎partially ordered b-metric spaces and its application to quadratic integral‎ ‎equations,Joint with R.Allahyari and A.S. Haghighi,Journal of Inequalities and Applications 2014, 2014:355.

-Fixed points of (ψ,φθ)-contractive mappings in partially ordered b-metric spaces and application to quadratic integral equations, Joint with A. Aghajani, Fixed Point Theory and Applications 2013,2013:245.

زمینه تحقیقاتی

- نظریه نقطه ثابت و کاربردهای آن

- آنالیز غیر خطی و کاربردهای آن

- اندازه نافشردگی و کاربردهای آن 

 

شرح وظايف مديرکل پژوهش

۱- ايجاد شرايط لازم براي تشويق اعضاي هيأت علمي واحد به منظور ارائة طرح‌هاي تحقيقاتي، از طريق اعلام آيين‌نامه‌هاي سازمان مركزي به دانشكده‌ها و گروه‌هاي علمي.

۲- اطلاع از ميزان بودجة پژوهشي واحد در هر سال و ايجاد شرايط لازم به منظور هزينه كردن آن براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوب سازمان مركزي.

۳- شناسايي و معرفي اعضاي هيأت علمي محقق و دانشجويان مستعد و ايجاد شرايط لازم براي حمايت از آنان..

۴- برقراري ارتباط با مراكز توسعه در سطح استان و منطقه براي دريافت اولويت‌هاي تحقيقاتي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب به منظورهمكاري پژوهشي با اين مراكز.

۵- تهية تقويم سالانة برگزاري سمينارهاي واحد و نظارت بر حسن اجراي سمينارهاي مصوب.

۶- نظارت بر پروژه‌هاي كارشناسي ارشد دانشجويان در چارچوب آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي سازمان مركزي.

۷- نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي تحقيقياتي مصوب و ارائة گزارش‌‌هاي به‌موقع از روند اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي

۸- ادارة امور كتابخانه‌هاي واحد و تجهيز آنها به سيستم‌هاي كامپيوتري و خريد كتب و مجلات مورد نياز با هماهنگي معاونت پژوهشي واحد

۹-نظارت بر امور پژوهشي مربوط به دانشكده ها

۱۰-نظارت بر امور ازمايشگاهها و كارگاهها

۱۱-نظارت بر امور انجمنهاي علمی