معاون دانشجویی

معاون دانشجویی

 

 

 

 

 

معاون دانشجويی دكتر وحيد فلاح

تلفن مستقیم: ۳۱۷۵۱۹۰ - ۲۱۳۲۸۹۷

پست الکترونیکی: vahidfallah20@yahoo.com

 

۱- دیپلم: علوم انسانی دبیرستان شهید بهشتی بابل ۱۳۶۲

۲- لیسانس: علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۶۹

۳- فوق لیسانس: برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ۱۳۷۳

۴- دکتری: فلسفه تعلیم وتربیت و برنامه ریزی درسی علوم تحقیقات ۱۳۸۵

 


حوزه معاونت دانشجویی

رفاه و آسايش دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي يكي از مؤلفه‌هاي بسيار مهم و مورد تأكيد مسئولين اين مركز بزرگ علمي مي‌باشد .معاونت امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي يكي از مجموعه‌هايي است كه دانشجويان عزيز در طول تحصيل و پس از فراغت از تحصيل با آن در ارتباط مي‌باشند. مسئولان و کارکنان اين بخش تلاش مي‌كنند تا با ارائه خدمت هر چه بهتر در زمينه‌هاي تربيت بدني ، مشاوره ، سرويس‌دهي مناسب در امر تغذيه‌، اسكان با امكانات رفاهي مناسب در خوابگاه‌ها و به روزرساني خدمات فارغ‌التحصيلي رضايت دانشجويان را جلب نمايد.

 

مسئولیت های قبلی

۱- سرپرست خدمات آموزشی سازمان مدارس غیرانتفائی ۷۳-۱۳۷۰
۲- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری فروردین ۸۰ تا دی ماه ۸۳ (۴ سال)
۳- مدیر گروه تحصیلات تکمیلی واحد ساری سال ۸۶ به مدت یک سال
۴- معاون دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری سال ۱۳۸۶ تاکنون
۵- عضو شورای نظارت نشریات دانشجوئی واحد ساری از ۲/۱/۸۷ تاکنون
۶- عضو کمیته انضباطی هیأت علمی در واحد ساری از سال ۸۸ تاکنون
۷- مسئول واحد استانی انجمن برنامه ریزی درسی مازندران در سال ۱۳۸۵
۸- عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال ۸۵
۹- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۱۳۸۰
۱۰- عضو شورای آموزشی منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی به مدت ۲ سال
۱۱- عضو کمیته فنی پایگاه سنجش افکار اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
۱۲- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال ۱۳۷۷
۱۳- مدرس کارگاه های مختلف برای اعضاء هیأت علمی، مدیران آموزش وپرورش استان، مدیران
نهضت سوادآموزی کشور، حوزه معاونت نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش.

 

تحقیقات و تألیفات:

۱- بررسی رابطه بین پایگاه اجتمائی - اقتصادی خانواده با گرایش های ارزشی جوانان( علمی - پژوهشی)
۲- نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در یادگیری (علمی - پژوهشی)
۳- بررسی و تحلیل کتب معارف اسلامی ۱و۲ دانشگاه ها بر اساس طرح برنامه درسی از دیدگاه مدرسین و ارائه
الگوی مطلوب برنامه درسی (مجله علمی - تخصصی)
۴- ساختار مناسب تکنولوژی مختلط در پیشرفت صنعت (مجله علمی - فرهنگی)
۵- راهبردهای فراشناختی و نقش آن در خلاقیت مدیران (علمی - پژوهشی)
۶- کتابشناسی آموزشگاهی- ۱۳۷۲- ناشر:سازمان مدارس غیرانتفائی
۷- سخنرانی با عنوان: فن آوری اطلاعات و طراحی مشاغل - همایش ملی عصر اطلاعات و فن آوری
۸- سخنرانی با عنوان: نقش خانواده در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر - همایش ملی مصرف مواد مخدر در بسترساز ناامنی.

 

شرح وظایف معاون دانشجوئی:
۱-نظارت بر فعالیتهای فوق برنامه ، تربیت بدنی ، و خدمات مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان.
۲- تدوین و پیشنهاد اصولی کلی برنامه های مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات.
۳-تهیه و پیشنهاد دستورالعملها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
۴-تهیه برنامه های لازم به منظور توسعه و تعمیم فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم و ترتیب برگزاری مسابقات ورزشی و سایر فعالیتهای مربوط.
۵-تهیه طرحهای لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاههای دانشجوئی و نظارت بر حسن اداره آنها.
۶-ابلاغ شرح وظائف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با و ظایف و مسئولیتهای پست سازمانی محوله .
۷-تهیه و تدوین خط و مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معظلات و مشکلات اجتماعی ، فرهنگی ، روانی و خانوادگی آنها.
۸- فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعدادها و توانائیهای دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی ، هنری ، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.
۹- مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آئین نامه انضباطی دانشگاه مصوب ۱۹/۲/۷۵ هیات محترم امناء دانشگاه آزاد اسلامی.
۱۰- برقراری ارتباط با وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان مشمول.
۱۱- نظارت بر اجرای آئین نامه ها و دستور العملهای وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول.
۱۲- نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارشهای مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی واحد جهت استحضار ریاست واحد دانشگاهی.
۱۳- پیشنهاد بودجه ، نیروی انسانی وسایر نیازمندیهای واحد و تهیه گزارشهای لازم برای ریاست واحد دانشگاهی .
۱۴- تهیه و تدوین خط مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان و ارتقاء امور نقل وانتقالات، خوابگاه، امور شاهدو ایثارگر، نظام وظیفه
دفتر مشاوره و دفتر نشریات و تشکل ها.