معاون دانشجویی و فرهنگی

معاون فرهنگی و دانشجویی

 

 

معاون فرهنگی و دانشجويی دكتر مجتبی اسفندیاری

تلفن مستقیم: 01134445191  

سوابق تحصیلی :

1-   لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران سال 1371

2-  فوق لیسانس علوم سیاسی از تهران سال 1380

3- دکترای مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی از دانشگاه معارف اسلامی قم سال 1395

 

سوابق آموزشی واجرایی درموسسات آموزش عالی :

1-   رئیس مرکز آموزشی سما ساری(معاونت سما)  از سال 1386 تا سال 1390

2-   رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از سال 1394 تا بهمن 1396

3-  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از سال 1381 تا کنون

4-   مدیر گروه معارف اسلامی واحد ساری از سال 1381 الی 1388 و 1391 تا کنون

5-   عضو ناظر بر نشریات دانشگاهی

6-   مدیر گروه ارشد جغرافیای گردشگری به مدت 4 سال

7-  عضو شورای پژوهش و فناوری دانشکده علوم انسانی واحد ساری از سال 1392

8-  عضو شورای آموزشی پژوهشی دانشکده علوم انسانی واحد ساری از سال 1391 الی 1394

9-   عضو کارگروه تراز علمی علوم سیاسی و تاریخ از سال 1390

10-  رئیس شورای پژوهش دانشکده علوم انسانی سال 1394

11-  عضو شورای آموزشی دانشگاه سال 1393

12- عضو کمسیون تخصصی ارزیابی مفاخر و طرحهای ماندگار دانشگاه آزاد استان مازندران

13-عضو ناظر بر نشریات دانشجویی دبیرخانه هیأت امنای استان مازندران

14- عضو شورای برنامه ریزی قرآن و عترت دانشگاه آزد اسلامی واحد

15- عضو کمیته بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی واحد ساری

16- رئیس شورای پژوهش دانشکده علوم انسانی سال 1395

17- عضو کارگروه تخصصی آموزش های کوتاه مدت برون سازمانی دانشگاه

18-عضو گروه مصاحبه علمی دکترای تخصصی علوم سیاسی

19- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزد اسلامی واحد ساری

20- عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزد اسلامی واحد ساری

21- عضو کمیته تخصصی اقتصاد ، آموزش و بهره وری دانشگاه

22-مسئول بسیج اساتید واحد ساری از سال 1384 تا سال 1398

 

چاپ کتاب و مقالات :

1-    تالیف کتاب تاریخ اسلام

2-   تدوین دو طرح پژوهشی در زمینه مشارکت سیاسی و سرمایه فرهنگی ازدواج
3- مقاله بررسی تطبیقی نظرات حضرت امام خمینی و ایت ا... العظمی گلپایگانی در مورد قیام 15 خرداد با تکیه بر اسناد ساواک
4-
مقاله بررسی تطبیقی نظرات حضرت امام خمینی و ایت ا... العظمی میلانی در مورد قیام 15 خرداد با تکیه بر اسناد ساواک