امور شاهد و ایثارگران

امور شاهد و ایثارگران

 

 

خانم حبیبی

میزان تحصیلات:فوق لیسانس

سمت : کارشناس امور شاهد و ایثار گران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

واحد سازمانی : حوزه دانشجوئی

تلفن : ۳۱۷۵۱۹۶-۰۱۵۱

 

تعریف:

دانشجوی شاهد و ایثارگر به دانشجوئی اطلاق می شود که حائز یکی از شرایط ایثارگری زیر باشد؛

۱- همسر و فرزند شهید، فرزند شهیده

۲- جانباز ۲۵% و بالاتر، همسر و فرزندان

۳- آزادگان ، همسرو فرزندان

 

شرح وظایف:

۱- اجرای برنامه ها، طرح ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

۲- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

۳- انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم به منظور اتخاذ تصمیم مناسب.

۴- هماهنگی و ارتباط مؤثر با اعضای ستاد شاهد وایثارگر و زیر مجموعه های معاونت های عضو.

۵- اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات تسهیلات و خدمات.

۶- تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر.

۷- برگزاری کلاس ها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسائی و جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی؛ استاد مشاور و دوره های فشرده.

۸- تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.

۹- اجرای طرح استاد مشاور.

۱۰- توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی به منظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی.

۱۱- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر و اساتید مشاور.

۱۲- پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئوولان دانشگاهی و نهاد های ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب.

۱۳- جلب مشارکت دانشجویان شاهد وایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی.

۱۴- برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیتهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

۱۵- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه در قالب های تعیین شده و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثار گر ،پس از تصویب در ستاد دانشگاه.