پرداخت جایزه مقالات

 

بررسی اعتبار مجله های علمی

 

پرداخت جایزه مقالات

 

 

اساتید و دانشجویان محترم جهت دریافت تشویقی مقالات می بایست اصل فایل Pdf مقاله به همراه فرم درخواست امضاء شده را به آدرس ایمیل sari.iau.research@gmail.com  ارسال نمایند. قابل ذکر است که هیچ فرم یا درخواستی به صورت دستی دریافت نمی گردد.

 

 

 

 

به اطلاع متقاضیان دریافت جایزه مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر میرساند رعایت نکات ذیل جهت دریافت جایزه الزامی می باشد:

 

 

1-  فایل فرم مشخصات مقاله را که در سایت قرار دارد(دانلود فرم درخواست) از قبل دریافت و تکمیل نمایید. (به فرمهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

 

2- مقالات حتما باید دارای شماره صفحه ، شماره مقاله و تاریخ چاپ باشند.

 

 

3- به پذیرش مقالات جایزه ای تعلق نمی گیرد.

 

 

4- تاریخ چاپ مقالات باید حداکثر مربوط به یکسال قبل از زمان تحویل آن باشد. 

 

 

5- آدرس دانشگاهی باید بصورت ذیل در مقالات درج گردد:

مقالات فارسی:

گروه (نام گروه)، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

مقالات انگلیسی:

Department of (نام گروه) Sari Branch,  Islamic Azad University, Sari, Iran.

 

 

 

 

6- اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد ساری آدرس دانشگاهی خود را بصورت ذیل در مقالات درج نمایند:

مقالات فارسی:

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

مقالات انگلیسی:

Young Researchers and Elite Club, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

 

 

 

7- فقط یک آدرس دانشگاهی در مقالات درج گردد و از اضافه نمودن آدرسهای دیگر(محل کار و ...) خودداری گردد.

 

 

8- نمایه مجلات حتماً ارائه گردد. (ISI یا ISC یا علمی پژوهشی وزارتین(وزارت علوم و وزارت بهداشت) یا علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی)

 

 

9- مجلاتی که بعنوان ISI معرفی میگردند باید در زمان تحویل مقاله دارای درجه ISI باشند (ISI بودن در همان زمان بررسی میگردد)

 

 

10- ضریب تاثیر(IF) مجلات ISI(WoS) درصورت وجود در فرم درج گردد. ضریب تاثیر مجلات در فایل JCR- 2016 (دانلود) موجود میباشد.

 

 

11- آخرین بخشنامه های مربوط به پرداخت جایزه در سایت(92/10/22 و 93/9/1. و 94/4/8) قرار دارد. لطفاً مطالعه بفرمائید.

 

 

12- شماره شابک(ISSN) مجلات حتماً در فرم مشخصات درج گردد.

 

 

13- مجلات نامعتبر وزارت علوم(دانلود) ، دانشگاه آزاد اسلامی(دانلود) ، وزارت بهداشت (دانلود)، مجلات جعلی (دانلود 1 و دانلود 2 و دانلود 3)  و سایر دانشگاهها (دانلود) مشمول پرداخت جایزه نمی­ باشند.

 

14- تنها مقالاتی مشمول دریافت جایزه میگردند که از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و یا از طرح پژوهشی درون یا برون دانشگاهی مستخرج شده باشد و هنگام تحویل مقاله باید مستندات مربوطه ارائه گردد (مقالات مستخرج از پایان نامه باید بهمراه صورتجلسه دفاع یا جلد پایان نامه و مقالات مستخرج از طرح باید بهمراه قرارداد مربوطه ارائه گردد)(بجز اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)

 

 15- چاپ مقاله در مجلات کم اعتبار شامل نمره و تشویقی نمی شود. تمامی مجلات کم اعتبار در این سایت ذکر نگردیده است. مسئولیت چاپ مقاله در این مجلات بر عهده دانشجو و استاد راهنما می باشد.

 

 

16- عنوان و موضوع مقاله باید با رشته و گرایش تحصیلی نویسنده و رشته تخصصی مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است همخوانی کامل داشته باشد. لذا به مجلات با عناوین کلی یا غیر مرتبط تشویقی و نمره تعلق نمی گیرد.

 

 

 

17- بنا به بخشنامه، مجلات علمی غیر ISI معتبر مجلاتی هستند که توسط یک یا چند پایگاه مانند: CABI, Scopus, Medline, Pubmed, SAGE, OVID, Springer, Elsevier, Wiley نمایه و چاپ می شوند. بر این اساس مجلات خارجی معمولی و مجلات کم اعتبار شامل تشویقی و امتیاز نمی شوند. (هرچند ممکن است این مجلات در لیست انتظار (Pending) نیز نمایه شوند) لذا مجله را کاملا بررسی و بعد برای چاپ مقاله اقدام نمائید.