مسئول دفتر

مسئول دفتر و کارشناس مالی:   قربان رضایی
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد حسابداری

 

 

شماره تلفن :


34445141  (011)

 

اهم فعالیت :

- ساماندهی امور اداری و دفتری
- دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی
- تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدها
- تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
- جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
- پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط  
- اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به مدیرکل در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
- پیگیری مکاتبات ارسالی و دریافتی تا حصول نتیجه
- ارائه خدمات دریافت و ارسال پیام‌های الکترونیکی برای مسئولین ذیربط و ثبت و نگهداری سوابق مربوطه
- نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
- ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و ادارات تابعه
- گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
- تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
- آگاه نمودن اعضای شرکت‌کننده در نشستها و کمیسیونهای مرتبط با اداره کل امورمالی و تنظیم وقت نشستها
- آماده کردن پیشینه‌ها و پرونده‌های مربوط به کمیسیونها، نشستها و سمینارها برای آگاهی و مطالعه معاون توسعه مدیریت و منابع
- انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق