پری کلینیک دندانپزشکی


1395/09/15

پری کلینیک دندانپزشکی

با عنایت به مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تاسیس دانشکده دندانپزشکی واحد ساری این دانشکده تاسیس و تجهیزات مورد نیاز این رشته خریداری و نصب گردیده است.

اشتراک گذاری