برگزاری کمیته مشورتی


1398/03/11

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویان گروه علوم پایه و فیزیوپاتولوژی پزشکی

کمیته مشورتی دانشجویان گروه علوم پایه و فیزیوپاتولوژی پزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی، مدیر محترم گروه، مسؤولین EDO ، مدیر آموزش دانشکده و دانشجویان گروه مربوطه در روز چهارشنبه مورخ 8/3/98 در دفتر گروه تشکیل و دانشجویان به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.

اشتراک گذاری