برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23


1398/08/21

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

هجدمین آزمون صلاحیت بالینی پزشکی در روز پنج شنبه 98/8/23 از ساعت 7 صبح در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با حضور دانشجویان پزشکی واحد ساری و تنکابن برگزار می گردد. ضمناٌ به همراه داشتن روپوش سفید و گوشی معاینه برای دانشجویان محترم الزامی می باشد.

اشتراک گذاری