برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی


1396/12/08

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم 

مدرس: آقای دکتر قهرمان محمودی، خانم دکتر آذر آقامحمدی

تاریخ: 97/2/24


از کلیه دانشجویان گرامی جهت شرکت در این کارگاه دعوت به عمل می آید.

جهت ثبت نام با شماره 34445762 مرکز تحقیقات باروری سالم تماس حاصل فرمایید.

 

اشتراک گذاری