برگزاری سخنرانی علمی با موضوع فرآورده های خونی پزشکی در دانشکده علوم پزشکی


1398/09/26

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع فرآورده های خونی پزشکی در دانشکده علوم پزشکی به متاسبت هفته پژوهش

 
به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده پزشکی برگزارشد.
سخنرانی علمی با عنوان فرآورده های خونی
سخنران سرکار خانم حمیرا اکبر زاده از گروه پرستاری 
سه شنبه ۲۶_آذر_۹۸
 

اشتراک گذاری