تبریک سالروز میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار


1398/10/11

تبریک سالروز میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار


روز پرستار، روز میلاد استوره استقامت و صبر، روز جاری شدن عاطفه ها، روز افتخار انسان به انسانیت گرامی باداشتراک گذاری