برگزاری كارگاه آموزشي لاگ بوك


1398/11/08

برگزاری كارگاه آموزشي لاگ بوك در تاريخ 98/11/7

كارگاه آموزشي لاگ بوك در سالن آمفي تئاتر بيمارستان وليعصر با حضور جمعي از مسئولين، اساتید بالینی و همکاران با تدريس خانم دكتر كريمي و خانم دكتر ذبيحي در تاريخ 98/11/7 برگزار گردید.

اشتراک گذاری