دانشجوی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در آزمون جامع پذیرش دستیار تخصصی حائز رتبه ۲۵ کشوری شد


1399/06/24

کسب رتبه 25 کشوری در آزمون جامع پذیرش دستیار تخصصی توسط دانشجوی رشته پزشکی آقای امید تیموری

 دانشجوی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در آزمون جامع پذیرش دستیار تخصصی حائز رتبه ۲۵ کشوری شد.
امید تیموری دانشجوی پزشکی عمومی این واحد دانشگاهی در آزمون جامع پذیرش دستیار تخصصی حائز رتبه ۲۵ کشوری شد.

 این موفقیت به‌صورت استریت و در طول دوره تحصیل مقطع کارورزی به‌دست آمده که موفقیتی کم‌نظیر است.

کسب رتبه ۲,۵ درصد آزمون پیش‌کارورزی اسفند ۹۷ بین دانشگاه‌های کشور اعم از آزاد و دولتی و استریت شدن برای آزمون دستیاری تخصصی، کسب رتبه یک درصد معدل به‌عنوان نفر نخست کل دانشگاه‌های آزاد کشور از نظر معدل دوره پزشکی عمومی از دیگر موفقیت‌های ایشان می باشد. 


اشتراک گذاری