برگزاری جلسه حوزه معاونت علوم پزشکی استان پیرامون مسائل شروع نیمسال جدید


1399/07/19

جلسه حوزه معاونت علوم پزشکی استان پیرامون مسائل شروع نیمسال جدید

نشست هم اندیشی معاونت علوم  پزشکی استان مازندران با روسای دانشکده های  دارو سازی، دامپزشکی، علوم پزشکی با محور 
🔹برنامه ریزی و سازماندهی شروع ترم جدید
🔹آمادگی واحدها برای ثبت نام 
🔹برنامه ریزی عملیاتی دانشکده ها
🔹رفع موانع و برنامه ریزی کار آموزی و کار ورزی دانشجویان 
بصورت آنلاین برگزارشد

اشتراک گذاری