برگزاری کارگاه EndNote


1397/01/29

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

کارگاه EndNote توسط استاد درویش خضری یک شنبه 97/2/2 و 97/2/9 در سایت دانشکده علوم پزشکی برگزار می گردد.

اشتراک گذاری