کارگاه آموزش روش تحقیق


1397/02/03

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

کمیته تحقیقات دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار می کند:

کارگاه آموزش روش تحقیق

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی
زمان 97/2/9    و    97/2/19

 
روز اول    97/2/9  یک شنبه
14.30-15.15 دلایل انتخاب موضوع، انتخاب عنوان دکتر مجتبی نبیلی
15.15-15.30 کار گروهی  
15.30-16 بیان مسئله دکتر مجتبی نبیلی
16-17 بررسی منابع و جستجوی علمی دکتر ایرج محمدی
17-17.30 کارگروهی  


روز دوم   97/2/19   چهارشنبه
15-16 اهداف و فرضیه های پژوهش
انواع پژوهش و متدلوژی تحقیق
دکتر روزبه
16-16.15 کارگروهی  
16.15-16.45 نمونه گیری و تعیین حجم نمونه دکتر قهرمان محمودی
16.45-17.15 متغیرها دکتر قهرمان محمودی
17.15-17.30 کارگروهی  


به دانشجویانی که حضور فعال در کارگاه دو روزه داشته باشند گواهی معتبر اعطا خواهد شد

 

اشتراک گذاری