برگزاری سخنرانی علمی با موضوع کاندیدا اوریس پاتوژن قارچی نوظهور در دانشکده علوم پزشکی


1398/09/24

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع کاندیدا اوریس پاتوژن قارچی نوظهور در دانشکده علوم پزشکی به مناسبت هفته پژوهش

سخنرانی علمی با موضوع کاندیدا اوریس پاتوژن قارچی نوظهور توسط آقای دکتر مجتبی نبیلی در هفته پژوهش تاریخ 98/9/24 در سالن همایش دانشکده علوم پزشکی  به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.

اشتراک گذاری
iaun