کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفلوانزا


1398/10/04

کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفلوانزا

کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفلوانزا توسط مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان و مرکز تحقیقات باروری سالم در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۳ در آمفی تیاتر دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
iaun