برگزاری جلسه کمیسیون آموزشی معاونت علوم پزشکی استان


1398/11/15

برگزاری جلسه کمیسیون آموزشی معاونت علوم پزشکی استان سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵

جلسه کمیسیون آموزشی معاونت علوم پزشکی استان در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵  با حضور معاون علوم پزشکی استان روسای دانشکده های علوم پزشکی و اعضای کمیسیون های آموزشی و شورای تطبیق در دانشکده پزشکی واحد ساری برگزار گردید.

اشتراک گذاری
iaun