تبریک روز ماما


1399/02/15

روز ماما بر اساتید گرامی و دانشجویان عزیز مبارک

مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست

دیدن زیباترین اشکها

و دلنشين ترین لبخندهاست

مامایی

لمس ثانيه های با شکوه یک تولد است

در آغوش گرفتن هدیه پاک خداوند است

مامایی چيزی نيست به جز عشق
روز ماما بر اساتید گرامی و دانشجویان عزیز مبارک

اشتراک گذاری
iaun