برگزاری کنگره ملی آنلاین کرونا ویروس 99/6/18


1399/06/18

برگزاری کنگره ملی آنلاین کرونا ویروس 99/6/18

کنگره ملی آنلاین کرونا ویروس روز سه شنبه مورخ ۱۸ شهریورماه سال۱۳۹۹ توسط مراکز تحقیقاتی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و با حمایت پژوهشگاه رویان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار گردید.

اشتراک گذاری