موفقیت بیش از ۹۶ درصد دانشجویان پزشکی واحد ساری در شصت و پنجمین دوره آزمون جامع علوم پایه شهریور ۹۹


1399/07/07

موفقیت بیش از ۹۶ درصد دانشجویان پزشکی واحد ساری در شصت و پنجمین دوره آزمون جامع علوم پایه شهریور ۹۹


موفقیت بیش از ۹۶ درصد دانشجویان پزشکی واحد ساری در شصت و پنجمین دوره آزمون جامع علوم پایه  شهریور ۹۹ را به کلیه اساتید و دانشجویان محترم گروه پزشکی تبریک و تهنیت می گوییم
 
 
 
 

اشتراک گذاری